De Interkerkelijk Diaconale Commissie (hierna: IDC) is in 1985 opgericht door 5 kerken uit Sliedrecht.
Inmiddels zijn 11 plaatselijke diaconieën aangesloten bij de IDC.
De diaconieën zien het als een gezamenlijke taak om burgers van de gemeente Sliedrecht met acute of schrijnende (financiële) nood waar mogelijk bij te staan.

Het dagelijks bestuur van IDC bestaat uit:

Voorzitter : Gert Brandwijk
Secretaris : Aart Piet Blokland
Penningmeester : Ronald Schakel