Wat doen wij

De activiteiten van de IDC zijn uitsluitend gericht op financiële noodhulpverlening en/of hulp in natura.

Deze noodhulp is gericht op inwoners van Sliedrecht die niet aangesloten zijn bij één van de kerken.
Inwoners die aangesloten zijn bij een kerkgenootschap kunnen geen aanspraak doen op noodhulp van de IDC, omdat zij een beroep kunnen doen op de diaconie van de betreffende gemeente.

De criteria voor bovengenoemde noodhulp zijn als volgt:

  • Betrokkene moet inwoner zijn van de gemeente Sliedrecht.
  • Er worden geen leningen verstrekt, maar uitsluitend eenmalige giften tot een bedrag van maximaal € 1000,-.
  • Er moet sprake zijn van een crisissituatie, dus geen structurele financiële problemen.

Eén van de IDC-leden coördineert de hulpvragen en legt een hulpvraag ter goedkeuring voor conform de binnen de IDC geldende afspraken. Nadat een besluit is genomen, meestal binnen enkele dagen, krijgt de hulpvrager antwoord en in geval van een positief besluit wordt direct de uitvoering in gang gezet.